Ułatwienia dostępu

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 21 marca)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 21 marca)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przyznajemy 2 kolejne granty w ramach trwającej 2. tury konkursu na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków złożonych do 21 marca 2023 r.

Zakończyliśmy proces oceny wniosków złożonych między 22 lutego a 21 marca 2023 r. w 2. turze konkursu na projekty interwencyjne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 28 z 30 złożonych wniosków.

Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 2 projektów:

  • jeden grant w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (na kwotę 14 987,42 euro);
  • jeden grant w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (na kwotę 9 979,05 euro).


Łączna kwota środków przyznanych na realizację projektów interwencyjnych w 2. turze konkursu to 127 498,96 euro.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, dofinansowanie w konkursie na projekty interwencyjne mogą otrzymać projekty, które wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności, a także w cele Programu i wybrany przez Wnioskodawcę obszar wsparcia, oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu otrzymają dofinansowanie.

Z kartami ocen ekspertów / ekspertek Wnioskodawcy mogą się zapoznać w Generatorze wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania i rozważają ponowne złożenie wniosku w konkursie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem “Jak napisać dobry wniosek interwencyjny?”, a także do obejrzenia nagrania webinarium “Konkurs interwencyjny – dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy”.

2. tura naboru na projekty interwencyjne potrwa do 22 maja 2023 r. do godz. 12.00. Więcej informacji o konkursie.

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności