Liechtenstein

Jednym z ważnych celów Funduszy EOG jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską (czyli jednym z Państw-Beneficjentów) a Państwami-Darczyńcami, czyli Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dlatego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny szczególnie zachęcamy do podejmowania współpracy i korzystania z doświadczeń podmiotów właśnie z Państw-Darczyńców.

Liechtenstein

Księstwo Liechtensteinu – najmniejsze z Państw-Darczyńców Programu Aktywni Obywatele – leży pomiędzy Austrią i Szwajcarią i należy zarówno do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i do strefy Schengen. Rozmiarami przypomina niewielkie miasteczko: jego powierzchnia wynosi 160,48 km kw., a zamieszkuje je zaledwie ok. 39 000 osób, ale jest za to jednym z najbogatszych państw świata (biorąc pod uwagę wysokość Produktu Krajowego Brutto). Księstwo Liechtensteinu jest monarchią konstytucyjną, najbliższą ze wszystkich państw europejskich klasycznej formie monarchii. Jego językiem urzędowym jest język niemiecki, a obowiązującą walutą – frank szwajcarski (CHF).

Specyfika państwa, jakim jest Liechtenstein sprawia, że jego społeczeństwo obywatelskie opiera się przede wszystkim na niewielkich, lokalnych organizacjach, które są napędzane siłą wolontariatu i zwykle nie prowadzą szerokiej współpracy międzynarodowej.
Organizacje społeczne w Liechtensteinie przyjmują najczęściej formę stowarzyszeń i jako takie są wpisywane do krajowego rejestru handlowego (odpowiednika polskiego Krajowego Rejestru Sądowego). Brak osobowości prawnej nie uniemożliwia jednak prowadzenia lokalnych działań społecznych.

Organizacje mają prawo do uczestnictwa w procesie legislacyjnym w ramach konsultacji społecznych i poprzez inicjowanie referendów. Wiele stowarzyszeń jest wspieranych finansowo przez państwo i gminy. Większość lokalnych organizacji, podobnie jak w Polsce, działa w obszarze sportu (np. organizacją o największej liczbie członków – ponad 2800 – jest Liechtensteiner Alpenverein – Klub Alpejski).

Przykładowe organizacje pozarządowe z Liechtensteinu działające w obszarach objętych Programem:

 
Przykładowe instytucje publiczne działające w obszarach objętych Programem:

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Podsumowanie stanu praw człowieka w Liechtensteinie (2018), www.llv.li/files/aaa/statusbericht-menschenrechte-2018.pdf (w jęz. niemieckim).

Zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje można przeszukiwać w rejestrze handlowym Ksiestwa Liechtensteinu: www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml (w jęz niemieckim).

Wyszukiwarna różnego typu podmiotów działających na terenie Liechtensteinu: www.welcome.li/ (wyszukiwarka w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i chińskim).