Ułatwienia dostępu

Konkursy
AO–FR

Tu znajdziesz zestawienie konkursów Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz linki do stron ze szczegółowymi informacjami.

Konkursy Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (zestawienie chronologiczne)

marzec – maj 2021

1. konkurs tematyczny

 

Wnioski w konkursie mogły składać organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotowywały projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowywały projekty w obszarach 1-3, mogły dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Nabór wniosków w 1. konkursie na projekty tematyczne trwał od od 17 marca do 17 maja 2021 r. Do konkursu wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe granty. Dofinansowanie otrzymało 169 projektów: 97 dużych i 72 małe.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkursu.

marzec – maj 2021
wrzesień – grudzień 2021

Konkurs interwencyjny – 1. tura naboru

 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostały działania, które stanowiły szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.

Nabór wniosków w 1. turze w konkursie na projekty interwencyjne trwał od 7 września do 30 grudnia 2021 r. Wnioski można było składać w trybie ciągłym w pięciu ogłoszonych terminach. Łącznie, we wszystkich terminach, wpłynęło 195 wniosków, 20 z nich otrzymało dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkursu.

wrzesień – grudzień 2021
styczeń – marzec 2022

2. konkurs tematyczny

 

Wnioski w konkursie mogły składać organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotowywały projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowywały projekty w obszarach 1-3, mogły dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Nabór wniosków w 2. konkursie na projekty tematyczne trwał od 25 stycznia do 29 marca 2022 r. Do konkursu wpłynęło 668 wniosków, w tym 338 w ścieżce na duże granty i 330 w ścieżce na małe granty. Dofinansowanie otrzymały 103 projekty: 73 duże i 30 małych.

 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkursu.

styczeń – marzec 2022
kwiecień – czerwiec 2022

Granty instytucjonalne


Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji. Zakres działań organizacji finansowanych z grantu instytucjonalnego wpisywał się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Konkurs na granty instytucjonalne trwał od 7 kwietnia 2022 r. do 7 czerwca 2022 roku. Otrzymaliśmy 87 wniosków. Do oceny merytorycznej przeszło 81 wniosków. Granty instytucjonalne otrzymało 19 organizacji.
 
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkursu
kwiecień – czerwiec 2022
listopad 2022 – maj 2023

Konkurs interwencyjny – 2. tura naboru

 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostały działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców.

Nabór wniosków w 2. turze w konkursie interwencyjnym trwał od 22 listopada 2022 roku do 22 maja 2023 roku. Wnioski można było składać w trybie ciągłym w sześciu ogłoszonych terminach. Łącznie, we wszystkich terminach, zostało złożonych 278 wniosków. Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 268 wniosków. Przyznano granty na realizację 19 projektów. 

 
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkursu.
listopad 2022 – maj 2023
marzec – maj 2023

Mikrogranty na rozwój młodych organizacji


Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu było zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców. Nabór wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji trwał od 1 marca do 8 maja 2023 roku. W konkursie zostało złożonych 317 wniosków.
Przyznaliśmy 41 mikrograntów.


Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkursu.
marzec – maj 2023