Ułatwienia dostępu

Rezultaty

Realizacja Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ma przyczynić się do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem;
  • wzrostu poparcia dla ochrony praw człowieka;
  • wsparcia grup narażonych na wykluczenie;
  • budowania kultury demokratycznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego;
  • wsparcia rozwoju sektora społecznego;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy Państwami-Beneficjentami i Państwami-Darczyńcami;
  • wzmocnienia współpracy regionalnej (transgranicznej) w sektorze społeczeństwa obywatelskiego.