Ułatwienia dostępu

Finansowanie

Czym jest Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny?

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund), które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Kto finansuje Program?

Programy Aktywni Obywatele są realizowane z budżetu Funduszy EOG i Funduszy Norweskich (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego) – pomocy finansowej ustanowionej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein dla krajów Europy Środkowej i Południowej. Ta forma wsparcia dla nowych krajów UE oraz Grecji i Portugalii pozwala Państwom-Darczyńcom na swobodne korzystanie z rynku wewnętrznego UE, zaś Państwom-Beneficjentom na wzmocnienie i rozwój różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego (m.in. kultura, ochrona środowiska, zatrudnienie). Generalnie, cele Funduszy zmierzają do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacniania stosunków dwustronnych między Państwami – Darczyńcami a Państwami – Beneficjentami.

W Polsce Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Wsparcie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizowane jest również przez siostrzany Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lidera), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.