Tworzą Program

Komitet Wykonawczy Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny tworzą:

Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Martyna Bogaczyk
Prezeska Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji
Jacek Królikowski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Za realizację Programu odpowiadają organizacje, które od lat pomagają budować społeczeństwo obywatelskie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Logo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) – od 1989 roku prowadzi działalność szkoleniową i doradczą, moderuje działania ponad 80 forów branżowych pracowników JST oraz publikuje analizy dotyczące wyzwań związanych z samorządnością terytorialną. Poprzez wspieranie i rozwój samorządu terytorialnego buduje lokalny kapitał społeczny w Polsce oraz krajach byłego bloku wschodniego.

Rola organizacji w Programie

FRDL jako lider konsorcjum zarządza całym Programem, a poprzez zaangażowanie 8 ośrodków regionalnych oraz dzięki zespołowi 14 konsultantek i konsultantów służy pomocą, informacją i wsparciem dla organizacji przygotowujących i realizujących projekty w ramach konkursów grantowych. 

Zespół Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny w ramach FRDL tworzą:

Katarzyna Zakroczymska
Dyrektorka Programu
Maryna Czaplińska
Wdrażanie projektów
Dorota Głażewska-Ziemilska
Zarzadzanie finansami
Iwona Szablewska
Konsultantka regionalna (woj. lubuskie, wielkopolskie)
Marta Siemieniuk
Konsultantka regionalna (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, region 2,)
Karolina Mucuś
Konsultantka regionalna (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, region 2,)
Monika Ochman
Konsultantka regionalna (woj. opolskie, śląskie)
Katarzyna Doherty
Konsultantka regionalna (woj. łódzkie, mazowieckie)
Martyna Okuszko
Konsultantka regionalna (woj. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie)
Anna Szumkowska
Konsultantka regionalna (woj. lubuskie, wielkopolskie)
Lidia Kaczmarek
Konsultantka regionalna (woj. lubuskie, wielkopolskie)
Adrianna Soroczyńska
Konsultantka regionalna (woj. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie)
Marlena Dojlidko
Konsultantka regionalna (woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, region 1)
Monika Wędrychowicz
Konsultantka regionalna (woj. lubelskie, podkarpackie)
Andrzej Banach
Konsultant regionalny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, region 2,)
Katarzyna Elsner
Konsultantka regionalna (woj. dolnośląskie)
Ewelina Dańko
Konsultantka regionalna (woj. małopolskie, świętokrzyskie)

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Logo Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) – od 1989 r. wspiera prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie, przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Rola organizacji w Programie

Członkinie zespołu FED rozwijają system do składania wniosków i monitorowania realizacji projektów, a także opiekują się obszarem współpracy dwustronnej (z Państwami-Darczyńcami) i regionalnej (kraje Beneficjenci Programu Aktywni Obywatele oraz kraje graniczące z Polską spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

Zespół Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny w ramach FED tworzą:

Ewa Sobiesak
Procedury i konkurs grantowy
Ewa Stokłuska
Współpraca dwustronna i regionalna
Ewelina Kempista
Procedury i konkurs grantowy

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Logo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – od 2008 roku działa na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, m.in. poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze działających tam instytucji (bibliotek, szkół) oraz organizacji pozarządowych.

Rola organizacji w Programie

Członkinie zespołu FRSI dbają o sprawną, rzeczową i przyjazną komunikację oraz promocję wydarzeń organizowanych w ramach Programu, a także przygotowują i realizują działania edukacyjne skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli sektora społecznego.

Zespół Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny w ramach FRSI tworzą:

Magdalena Krasowska-Igras
Rozwój organizacji i wsparcie instytucjonalne
Agnieszka Koszowska
Redaktorka strony
Bogna Mrozowska
Komunikacja
Adriana Skutyńska
Edukacja i organizacja wydarzeń
Katarzyna Walczak
Komunikacja