Kontakt

Kontakt mailowy : aktywniobywatele-regionalny@frdl.org.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego
00-680 Warszawa
ul. Żurawia 43

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
00-359 Warszawa
ul. Kopernika 17

Fundacja Edukacja dla Demokracji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 9/11, 

Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Konsorcjum Prowadzące Fundusz