Islandia

Jednym z ważnych celów Funduszy EOG jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską (czyli jednym z Państw-Beneficjentów) a Państwami-Darczyńcami, czyli Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dlatego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny szczególnie zachęcamy do podejmowania współpracy i korzystania z doświadczeń podmiotów właśnie z Państw-Darczyńców.

Islandia

Organizacje non-profit są ważną częścią islandzkiego systemu społecznego. Szacuje się, że około 60% z nich to organizacje, których podstawową funkcją jest świadczenie usług publicznych, a 20% z nich to organizacje nastawione na wspieranie swoich członków, takie jak stowarzyszenia samopomocowe. W większości przypadków największą część dochodów organizacji stanowią fundusze zapewniane przez rząd islandzki, ale są one też często finansowane ze składek członkowskich, dotacji, darowizn itp.

Wiele islandzkich organizacji zajmuje się kwestiami dotyczącymi ochrony praw człowieka i podnoszenia jakości życia różnych grup społecznych, a także uczestnictwa obywateli w demokracji. W kraju istnieje również wiele organizacji sportowych i młodzieżowych. Za część III sektora w Islandii uznawane są także związki zawodowe, partie polityczne i stowarzyszenia kulturalne.

Jeśli chodzi o obszary tematyczne związane wprost z Programem Aktywni Obywatele, Islandia może poszczycić się prężnymi organizacjami działającymi m. in. na rzecz praw kobiet, praw osób LBGTIQ, praw osób z niepełnosprawnościami czy integracji migrantów.

Ponieważ największą grupą migrantów na terenie Islandii od kilku lat pozostają Polacy, których – jak się szacuje – mieszka tu ponad 13 tysięcy, co stanowi prawie 40% wszystkich migrantów, zawiązuje się tam coraz więcej organizacji i grup nieformalnych skupiających osoby polskiego pochodzenia i działające na rzecz islandzkiej Polonii.

Jeśli interesuje Was funkcjonowanie sektora obywatelskiego w Islandii, polecamy lekturę artykułu przybliżającego jego specyfikę, autorstwa Margrét Steinarsdóttir z Islandzkiego Centrum Praw Człowieka.

Przykładowe islandzkie organizacje pozarządowe działające w obszarach objętych Programem:

 
Istotną rolę w gwarantowaniu praw człowieka i tworzeniu warunków zapobiegających wykluczeniu społecznemu jakichkolwiek grup czy osób na Islandii, odgrywają liczne instytucje publiczne – ogólnokrajowe (rządowe) i lokalne (samorządowe), m.in.:

 

Gdzie znaleźć więcej informacji?

 
Punkt kontaktowy Programu Aktywni Obywatele na Islandii: