Ułatwienia dostępu

Finanse – dokumentacja

Informacje i dokumenty dotyczące finansów w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Tu znajdziesz linki do webinarów oraz dokumenty związane z kwestiami finansowymi w projektach finansowanych z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Najważniejsze informacje związane z finansami znajdują się w Podręcznikach dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu, w rozdziałach dotyczących budżetu, finansów i sprawozdań. Dla każdego konkursu obowiązuje inny podręcznik, a wytyczne dotyczące różnych konkursów – choć podobne – nieco się różnią.

Materiały dotyczące Grantobiorców konkursu na mikrogranty:


Materiały dotyczące Grantobiorców 1 i 2 konkursu tematycznego oraz 1 i 2 tury konkursu interwencyjnego:


Nagrania webinariów: