Jak złożyć wniosek?

Przejdź z nami krok po kroku proces składania wniosku w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jak to działa?

1

Upewnij się, że Twoja organizacja może ubiegać się o grant w konkursie na projekty interwencyjne w Programie.

O tym, jakie organizacje mogą składać wnioski oraz o tym, kto może być partnerem organizacji, przeczytasz na stronach Konkurs interwencyjny i Partnerstwa projektowe.

2

Zbierz wszystkie wymagane  dokumenty

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym wykaz wszystkich wymaganych dokumentów, opublikowaliśmy wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków 7 września 2021 r.

3

Złóż wniosek

Nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty interwencyjne wystartował 7 września 2021 r. o godzinie 12:00. Złóż wniosek w Generatorze!
Wnioski można składać w trybie ciągłym w ramach dwóch tur naboru. Pierwsza tura potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00. Druga tura planowana jest na okres: III kwartał 2022 – II kwartał 2023 roku.

4

Wyniki

Informację o wynikach konkursu opublikujemy na stronie Programu, otrzymasz ją również pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku.