Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie inicjatyw dwustronnych
i regionalnych

Dofinansowania inicjatyw dwustronnych i regionalnych służących wymianie wiedzy i doświadczeń przyznawane były w trzech rundach w ramach naboru ciągłego, który trwał do 30 kwietnia 2023 roku. Więcej informacji o zasadach naboru można znaleźć tutaj.

W ramach 1. rundy naboru (wnioski składane do 20 lutego) w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:

 • złożono 8 wniosków o dofinansowanie inicjatyw – 4 na inicjatywy dwustronne i 4 na inicjatywy regionalne;
 • przyznano dofinansowanie 2 inicjatywom:
  – inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Dom Kultury, a partnerem w inicjatywie jest Kriminalomsorgsdirektoratet z Norwegii (wniosek uzyskał 13 punktów na 15 możliwych do uzyskania);
  – inicjatywie regionalnej której Wnioskodawcą jest Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA, a partnerem w inicjatywie jest Generation for Change CY z Cypru (wniosek uzyskał 14 punktów na 15 możliwych do uzyskania).


Dodatkowo wniosek na inicjatywę regionalną Fundacji NOVA, złożony z partnerem Plan Be, Lan It Be It z Cypru, został przekierowany do Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i dofinansowany w ramach puli środków Programu AOFK (Fundacja NOVA jest grantobiorcą obu Funduszy).

W ramach 2. rundy naboru (wnioski składane do 20 marca) w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:

 • złożono 7 wniosków o dofinansowanie inicjatyw – 4 na inicjatywy dwustronne i 3 na inicjatywy regionalne;
 • przyznano dofinansowanie 4 inicjatywom:
  – inicjatywie regionalnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Ukraina z Wrocławia, a partnerem w inicjatywie jest Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. z Czech (wniosek uzyskał 14,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  – inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie zwykłe na rzecz wsparcia imigranckich rodzin OzN Patchwork z Krakowa, a partnerem w inicjatywie jest As Stryktarfelag z Islandii (wniosek uzyskał 11,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  – inicjatywie regionalnej której Wnioskodawcą jest Fundacja Wielkopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Poznania, a partnerem w inicjatywie jest Hrvatski Ured za Kreativnost i Inovacije z Chorwacji (wniosek uzyskał 11 punktów na 15 możliwych do uzyskania);
  – oraz warunkowo inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Rysy z Potaszy, a partnerem w inicjatywie jest Félagsmiðstöðin OZ (wniosek uzyskał 10 punktów na 15 możliwych do uzyskania) – po wprowadzeniu zmian do ostatecznego budżetu wniosku.


W ramach 3. rundy naboru (wnioski składane do 30 kwietnia) w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:

 • złożono  14 wniosków o dofinansowanie inicjatyw – 5 na inicjatywy dwustronne i 9 na inicjatywy regionalne;
 • przyznano dofinansowanie 5 inicjatywom:
  – inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z Kłodzka, a partnerem w inicjatywie jest Phronesis SA z Norwegii (wniosek uzyskał 11,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  – inicjatywie regionalnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom z Torunia, a partnerem w inicjatywie jest Foundation Resource Center Bilitis z Bułgarii (wniosek uzyskał 11,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  – inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost” ze Świebodzina, a partnerem w inicjatywie jest Mannréttindaskrifstofa Íslands z Islandii (wniosek uzyskał 11 punktów na 15 możliwych do uzyskania);
  – inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja GROWSPACE z Warszawy, a partnerem w inicjatywie jest Samtökin ’78 z Islandii (wniosek uzyskał 10,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  – warunkowo – inicjatywie regionalnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM z Przemyśla, a partnerem w inicjatywie jest O3 Out of the Ordinary z Grecji (wniosek uzyskał 11,5 punktów na 15 możliwych do uzyskania) – po wprowadzeniu niezbędnych zmian do budżetu inicjatywy


O wynikach naboru w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy można przeczytać na stronie internetowej tego Programu.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z dofinansowaniem inicjatyw, prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie AOFR – Ewą Stokłuską, ewa.stokluska@fed.org.pl, tel. 720 801 013.