Współpraca międzynarodowa

W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny będziemy pomagać organizacjom, które chciałyby rozpocząć bądź rozwinąć już istniejącą współpracę międzynarodową. 

Współpraca międzynarodowa może polegać na:

  • stworzeniu międzynarodowego partnerstwa projektowego w ramach Programu;
  • uczestnictwie w innych międzynarodowych działaniach w ramach Programu, dostępnych nie tylko dla wnioskodawców i grantobiorców.


Program wspiera dwa rodzaje współpracy międzynarodowej: współpracę dwustronną i współpracę regionalną. –

Współpraca dwustronna

Współpraca dwustronna to współpraca pomiędzy podmiotami (organizacjami, instytucjami) z Polski a podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Te trzy kraje to Państwa-Darczyńcy – z nich pochodzą Fundusze EOG, z których realizowany jest Program.

W ramach współpracy dwustronnej będziemy między innymi:

  • organizować spotkania sieciujące i wspierać organizacje z Polski w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do projektów (w tym: finansować wizyty “zapoznawcze” do Państw-Darczyńców);
  • publikować materiały i prowadzić działania edukacyjne przybliżające podmiotom z Polski, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w krajach współpracujących;
  • zapraszać do udziału w wizytach studyjnych, które będą organizowane w Polsce i w Państwach-Darczyńcach, po to, by umożliwić poznanie stosowanych w tych krajach rozwiązań w obszarach tematycznych objętych Programem oraz wymianę doświadczeń.

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna to:

  • współpraca pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z innych Państw-Beneficjentów (Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier), czyli 14 krajów, w których również realizowany jest Program Aktywni Obywatele;
  • współpraca pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z państw ościennych (Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej).

W ramach współpracy regionalnej konsorcjum realizujące Program angażuje się we wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z realizatorami Programu Aktywni Obywatele z innych krajów.