Ułatwienia dostępu

Współpraca międzynarodowa

W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny pomagamy organizacjom, które chciałyby rozpocząć bądź rozwinąć już istniejącą współpracę międzynarodową.

Współpraca międzynarodowa może polegać na:

  • stworzeniu międzynarodowego partnerstwa projektowego w ramach Programu;
  • uczestnictwie w innych międzynarodowych działaniach w ramach Programu, dostępnych nie tylko dla wnioskodawców i grantobiorców.

 
Program wspiera dwa rodzaje współpracy międzynarodowej: współpracę dwustronną i współpracę regionalną.

Współpraca dwustronna

Współpraca dwustronna to współpraca pomiędzy podmiotami (organizacjami, instytucjami) z Polski a podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Te trzy kraje to Państwa-Darczyńcy – z nich pochodzą Fundusze EOG, z których realizowany jest Program.

W ramach współpracy dwustronnej będziemy między innymi:

  • organizować spotkania sieciujące i wspierać organizacje z Polski w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do projektów (w tym: finansować wizyty “zapoznawcze” do Państw-Darczyńców);
  • publikować materiały i prowadzić działania edukacyjne przybliżające podmiotom z Polski, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w krajach współpracujących;
  • zapraszać do udziału w wizytach studyjnych, które będą organizowane w Polsce i w Państwach-Darczyńcach, po to, by umożliwić poznanie stosowanych w tych krajach rozwiązań w obszarach tematycznych objętych Programem oraz wymianę doświadczeń.


Jeśli myślicie o nawiązaniu partnerstwa w projekcie z podmiotem z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, zapraszamy na podstronę poświęconą współpracy z tymi krajami.

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna to:

  • współpraca pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z innych Państw-Beneficjentów (Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier), czyli 14 krajów, w których również realizowany jest Program Aktywni Obywatele;
  • współpraca pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z państw ościennych – aktualnie jedynie z Ukrainy (UWAGA: Decyzją Darczyńców Programu do odwołania z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie będą finansowane żadne działania angażujące podmioty zarejestrowane w Rosji i Białorusi).
 

W ramach współpracy regionalnej konsorcjum realizujące Program angażuje się we wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z realizatorami Programu Aktywni Obywatele z innych krajów.

Jeśli myślicie o nawiązaniu partnerstwa w projekcie z podmiotem z któregoś z Państw-Beneficjentów lub państw ościennych, zapraszamy na podstronę poświęconą współpracy z tymi krajami.

We wszystkich sprawach dot. współpracy międzynarodowej prosimy o kontakt z Ewą Stokłuską – koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej, ewa.stokluska@fed.org.pl, tel. 720 801 013.