Ułatwienia dostępu

Dla Grantobiorców

Materiały dla Grantobiorców: dokumenty, informacje.

Tu znajdziesz informacje i dokumenty dla Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Obecnie udostępniamy tu materiały dla organizacji, którym przyznaliśmy granty w 1 konkursie grantowym na projekty tematyczne (nabór wniosków trwał od 17 marca do 17 maja 2021 r.) oraz w konkursie na projekty interwencyjne (nabór ciągły, 1. tura konkursu, nabór zakończył się 30 grudnia 2021 r.). Materiały dla Grantobiorców pozostałych konkursów w ramach Programu będą się tu pojawiać sukcesywnie.

Odwiedź strony z materiałami dla Grantobiorców w konkursach:


Pomocne informacje i wzory dokumentów: