Ułatwienia dostępu

2. konkurs tematyczny – materiały

Materiały dla Grantobiorców 2. konkursu tematycznego: dokumenty, informacje, przydatne linki.

Nabór wniosków w 2. konkursie tematycznym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny trwał od 25 stycznia do 29 marca 2022 r.

Tu znajdziesz przydatne materiały dla Grantobiorców tego konkursu, w tym wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy grantowej.

Pobierz materiały:


Pr
zydatne materiały związane z komunikacją znajdują się w zakładce dla Grantobiorców „Komunikacja – wytyczne”

Przydatne materiały związane z finansami znajdują się w zakładce dla Grantobiorców „Finanse – dokumentacja”

Nagrania webinariów i spotkań oraz towarzyszące im prezentacje i inne materiały znajdziesz w zakładce „Biblioteka”.

Tutaj znajdziesz dokumentację konkursową i wyniki konkursu oraz związane z nim pytania i odpowiedzi (FAQ).