Ułatwienia dostępu

Projekty

Tu możesz wyszukać projekty dofinansowanie w ramach naszego Programu.

  • Filtruj

  •  

  • Liczba wszystkich znalezionych projektów

Kliknij w województwo na poniższej mapie, by znaleźć projekty realizowane przez organizacje z tego województwa.
Grantobiorca: Fundacja Dalekiego Zasięgu
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 995,36 EUR
Partnerzy: brak
Czas trwania: 01.05.2023-31.12.2023
Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom osadnictwa, turystyki i gospodarki leśnej na obszary cenne przyrodniczo położone wokół jeziora Limajno w województwie warmińsko-mazurskim. Wspieramy lokalną społeczność w skutecznym wywieraniu wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące planów rozbudowy infrastruktury turystycznej oraz gospodarki leśnej. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą cennych gatunków i siedlisk. Prowadzimy szkolenia tzw. „strażników przyrody”.
Więcej
Grantobiorca: Fundacja Studio M6
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 15 000,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas trwania: 01.04.2023-30.09.2023
W tym projekcie pomagamy osobom z Ukrainy, które z powodu wojny przybyły do Torunia, zalegalizować pobyt i uzyskać prawo do pracy w Polsce. W ramach projektu uruchamiamy punkt bezpłatnych konsultacji dla osób z Ukrainy i oferujemy im pomoc w legalizacji zatrudnienia oraz pobytu w Polsce. Pomoc dotyczy m.in. nostryfikacji dokumentów oraz zapewnienia bezpiecznego miejsca zamieszkania (najmu z gwarancją społeczną).
Więcej
Grantobiorca: Stowarzyszenie 4activelife
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 13 253,51 EUR
Partnerzy:
Zarząd Osiedla nr 3 w Mosinie
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie sp. z o.o.
Zarządca Nieruchomości Jerzy Markiewicz
Czas trwania: 03.04.2023-03.10.2023
W tym projekcie poszerzamy wiedzę mieszkańców i mieszkanek Mosiny w województwie wielkopolskim na temat selektywnej zbiórki odpadów i ich wtórnego wykorzystywania. Przygotowujemy ulotki, zawieszki na klamki drzwi wejściowych do mieszkań i tabliczki informacyjne na kontenerach do odpadów, na których znajdą się informacje na temat zasad postępowania z odpadami, także wielkogabarytowymi (po polsku i ukraińsku). Prowadzimy warsztaty dla mieszkańców i mieszkanek.
Więcej
Grantobiorca: Fundacja Stabilo
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 988,39 EUR
Partnerzy: Fundacja Zielone Kujawy
Czas trwania: 01.04.2023-31.10.2023
Głównym celem projektu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskigo w Toruniu. Chcemy zwiększyć wpływ mieszkańców i mieszkanek Torunia na prawo lokalne dotyczące ochrony przyrody i wsparcia zagrożonych grup społecznych. Podczas realizacji projektu jego uczestniczki i uczestnicy dowiadują się, jak mogą wpływać na polityki lokalne i miejscowe plany zagospodarowania, a także poznają narzędzia, jakich mogą użyć (wnioski, petycje, inicjatywy uchwałodawcze itp.).
Więcej
Grantobiorca: Fundacja Wolności
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 999,91 EUR
Partnerzy: brak
Czas trwania: 01.04.2023-30.11.2023
Celem projektu jest wsparcie niezależnego dziennikarstwa śledczego w Lublinie. Na portalu jawnylublin.pl publikujemy materiały, które nie mogą już ukazywać się w innych lokalnych mediach. Elementem projektu jest monitoring prekampanii i kampanii wyborczej do parlamentu, która odbędzie się w 2023 roku. Ponadto prowadzimy kampanię fundraisingową i organizujemy warsztaty dla dziennikarzy obywatelskich.
Więcej
Grantobiorca: Fundacja "Zielony Słoń"
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 993,00 EUR
Partnerzy: Sołtys wsi Żeszczynka
Czas trwania: 01.03.2023-31.10.2023
Ten projekt jest odpowiedzią na sytuację, w której lokalne władze ukryły informacje o realizacji inwestycji mającej negatywny wpływ na środowisko i życie mieszkańców. Planowana ferma drobiu ma znajdować się w bliskim sąsiedztwie gospodarstw z certyfikatami ekologicznych upraw. W ramach projektu prowadzimy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych, upowszechniamy przekaz w mediach społecznościowych oraz za pomocą drukowanych broszur.
Więcej