Ułatwienia dostępu

Wyniki 1. konkursu na projekty tematyczne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki 1. konkursu na projekty tematyczne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznajemy 96 dużych i 76 małych grantów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu!

Zakończyliśmy proces oceny wniosków w 1. konkursie na projekty tematyczne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 308 wniosków w ścieżce na duże granty i 356 wniosków w ścieżce na małe granty. Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 172 projektów: 96 dużych i 76 małych. 10 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

Projekty z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej będzie wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności ilość “zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), następnie przyznana punktacja, a na końcu wykorzystanie środków z alokacji regionalnych.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 9 681 968,38 euro. Z tej kwoty 2 818 468,86 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1: Ochrona praw człowieka, 2 912 170,27 euro na projekty w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz 3 951 329,25 euro w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4: Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 989 656,23 euro, a kolejne 610 091,87 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), a także kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia oraz w poszczególnych województwach. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Organizacje, którym nie udało się pozyskać dofinansowania, zachęcamy do analizy kart oceny ekspertów / ekspertek i uwzględnienia ich rekomendacji w pracy nad kolejnym wnioskiem. 2. konkurs tematyczny ogłosimy już na początku 2022 roku, a obecnie trwa nabór ciągły na projekty interwencyjne.

LISTY WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (z podziałem na obszary oraz województwa)

Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)

Do pobrania:

 
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

Do pobrania:

 
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)

Do pobrania:

Wszystkie wnioski z podziałem na województwa

Wnioski na liście rezerwowej

Protokoły

Udostępnij:

Najnowsze aktualności