Ułatwienia dostępu

Konkurs na mikrogranty – uaktualnione wyniki (03.11.2023)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Konkurs na mikrogranty – uaktualnione wyniki (03.11.2023)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dofinansowanie otrzymuje drugi wniosek z listy rezerwowej. Prezentujemy uaktualnione wyniki konkursu.

W związku ze zwolnionymi środkami przyznajemy mikrogrant Stowarzyszeniu Lepsze Jutro, którego wniosek został wskazany przez Komitet Wykonawczy 2 października br. jako kolejny do dofinansowania na liście rezerwowej. Łączna liczba przyznanych mikrograntów (41) nie ulega zmianie.

Podsumowanie wyników konkursu

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 278 wniosków. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu 41 mikrograntów (w przypadku dwóch organizacji nie doszło do podpisania umowy, w związku z czym zdecydowano o przyznaniu mikrograntu dwóm organizacjom z listy rezerwowej).

Łączna kwota przyznanych środków to 481 571,91 z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach obszaru 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego).

Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w  Generatorze Wniosków.

W przypadku pytań związanych z oceną merytoryczną wniosku, który nie otrzymał dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wyniki.aofr@fed.org.pl.

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności