1. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

1. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

Komitet Wykonawczy Programu podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch wniosków z listy rezerwowej i przyznaniu dwóch dużych grantów w obszarze 3. Prezentujemy uaktualnione wyniki konkursu.

W związku z oszczędnościami w obszarze 3. Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o przyznaniu dodatkowych dwóch dużych grantów w obszarze 3. i dofinansowaniu następujących wniosków z listy rezerwowej z województwa dolnośląskiego:

  • wniosku K1d/0370 złożonego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich,
  • wniosku K1d/0602 złożonego przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna”.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 308 wniosków w ścieżce na duże granty i 356 wniosków w ścieżce na małe granty. Uwzględniając ostatnią decyzję Komitetu Wykonawczego, przyznajemy granty na realizację 174 projektów: 98 dużych i 76 małych. 8 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

Projekty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej będzie wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności ilość “zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), następnie przyznana punktacja, a na końcu wykorzystanie środków z alokacji regionalnych. Decyzje dotyczące realizacji projektów z listy rezerwowej zapadną do końca 2021 r.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 9 832 596,97 euro. Z tej kwoty 2 818 468,86 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1: Ochrona praw człowieka, 2 912 170,27 euro na projekty w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz 4 101 957,84 euro w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4: Wsparcie rozwoju sektora społecznego), zostało przyznanych 1 022 279,09 euro, a kolejne 610 091,87 euro jest zarezerwowane dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), a także kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia oraz w poszczególnych województwach. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

Aktualne listy i protokoły

Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)

Do pobrania:

 
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

Do pobrania:

 
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)

Do pobrania:

Wszystkie wnioski z podziałem na województwa

Wnioski na liście rezerwowej

Protokoły

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności