Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 20 września)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 20 września)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

Przyznajemy pierwsze 6 grantów w ramach trwającego konkursu na projekty interwencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków złożonych do 20 września 2021 r.

Zakończyliśmy proces oceny wniosków złożonych do 20 września 2021 r. w konkursie na projekty interwencyjne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się wszystkie złożone wnioski, tj. 27 wniosków.

Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 6 projektów:

  • 4 granty w obszarze 1: Ochrona praw człowieka (na łączną kwotę 59 960,07 euro);
  • 1 grant w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (na kwotę 14 900,01 euro);
  • 1 grant w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (na kwotę 14 916,65 euro).


Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań to 89 776,73 euro.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu mogą otrzymać dofinansowanie.

Z kartami ocen ekspertów / ekspertek Wnioskodawcy mogą się zapoznać w Generatorze wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Organizacje, którym nie udało się pozyskać dofinansowania, zachęcamy do analizy kart ocen ekspertów / ekspertek i uwzględnienia ich rekomendacji w pracy nad kolejnym wnioskiem. Już na początku 2022 roku ogłosimy 2. konkurs na projekty tematyczne, w którym projekty nie muszą mieć charakteru interwencyjnego.

1. tura naboru na projekty interwencyjne potrwa do 30 grudnia 2021 r. (więcej informacji o konkursie interwencyjnym).

LISTA WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
Załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej
Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności