Ułatwienia dostępu

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców – projekty interwencyjne

Niniejszy podręcznik został opracowany z myślą o projektach interwencyjnych – ich przygotowywaniu i realizacji. W Bibliotece dostępny jest też Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dedykowany projektom tematycznym.

Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne informacje o Programie, zasady składania wniosku, zarządzania projektem i rozliczania grantu. W drugiej części znajduje się rozbudowane wyjaśnienie tego, jak w Programie rozumiane są projekty interwencyjne, a także opisy obszarów wsparcia oraz tematów o szczególnym znaczeniu, których mogą dotyczyć wnioski składane w konkursach na projekty interwencyjne.

Zachęcamy do korzystania!

Pobierz podręcznik:

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Konkurs na projekty interwencyjne. Nabór ciągły. Cz. 1. Warunki udziału w konkursach grantowych i zasady realizacji projektów

01a. Errata do Części I Podręcznika (z dn. 30.01.2022)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Konkurs na projekty interwencyjne. Nabór ciągły. Cz. 2. Rozumienie interwencyjności, obszary wsparcia i tematy o znaczeniu szczególnym w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny