Ułatwienia dostępu

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przygotowaliśmy z myślą o zespołach organizacji społecznych, które rozważają składanie, bądź są już zdecydowane na to, by złożyć wnioski w konkursach na projekty tematyczne w naszym Programie. Będzie on służył także tym organizacjom, których projekty otrzymają dofinansowanie, czyli naszym Grantobiorcom.

Podręcznik składa się z dwóch części. Część 1. zawiera ogólne informacje o Programie, zasady składania wniosku, zarządzania projektem i rozliczania grantu, a część 2. opisy obszarów wsparcia i tematów o szczególnym znaczeniu.

Zachęcamy do korzystania!

Pobierz podręcznik:

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Część I. Warunki udziału w konkursach grantowych i zasady realizacji projektów

01a. Errata do Części I Podręcznika (z dn. 30.01.2022)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Część II. Obszary wsparcia i tematy o znaczeniu szczególnym w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny