Ułatwienia dostępu

Jak skutecznie wprowadzać proekologiczną zmianę w organizacji?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania drugiego webinarium wprowadzającego do hackathonu „20 godzin dla klimatu i środowiska” w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 30 maja 2023 r.

Osobą prezentującą była Anna Czaban – członkini kolektywu Kultura dla klimatu, kulturoznawczyni, kuratorka sztuki współczesnej, facylitatorka, autorka tekstów i wydarzeń artystyczno-społecznych. W latach 2009–2015 tworzyła program Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Od 2015 roku jest kuratorką wystaw i projektów społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Realizuje długofalowe projekty o charakterze interdyscyplinarnym, głównie na styku sztuki współczesnej, działań aktywistycznych i społecznych, studiów miejskich, architektury, botaniki, zoologii i nauk o klimacie. Współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń.

Webinarium prowadziła Agnieszka Koszowska – członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 56:39.

Plan prezentacji:

  • 00:00-03:31: Powitanie
  • 03:32-08:56: Wprowadzenie
  • 08:57-52:09: Ekologia organizacji
  • 52:10-56:39: Inspiracje

 

Do pobrania:

Prezentacja „Jak skutecznie wprowadzać proekologiczną zmianę w organizacji?”