Ułatwienia dostępu

Tęczowa Strona Pomocy

Projekt: Wsparcie osób LGBT+ i ich bliskich lokalnie
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)

W „Kulturze Równości” od wielu lat, we współpracy ze specjalist(k)ami, udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej osobom nieheteronormatywnym i ich bliskim, którzy zgłaszają się do nas w kryzysie. Wiemy, jak ważne jest sięganie po fachowe wsparcie – piszą osoby, które stworzyły Tęczową Stronę Pomocy, żeby ułatwić osobom ze społeczności LGBT+ na Dolnym Śląsku dostęp do kompetentnych i przyjaznych specjalistów i specjalistek, osób mających kompetencję w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, seksuologicznego i psychiatrii.

Szukam / Oferuję

Siłą strony www.teczowastronapomocy.pl, jest wyszukiwarka. W bazie specjalistek i specjalistów można szukać osób pracujących w konkretnej miejscowości lub online, można znaleźć osoby, które mają konkretną specjalizację lub te, które pracują z dziećmi albo z dorosłymi. Na stronie można też znaleźć formularz, który pozwala dopisać się do bazy osobom pracującym lub chcącym pracować z osobami ze społeczności LGBT+.

Deklaracje i weryfikacje

Wchodząc na profil każdej z osób w bazie można sprawdzić, jakie ma doświadczenie w pracy z osobami LGBT+. Pomagają w tym dwa proste piktogramy: jeden oznacza deklarację, drugi weryfikację.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy specjaliści mają dostęp do odpowiednich szkoleń, że tych szkoleń nie ma dużo, że są drogie, dlatego powstała możliwość deklaracji – mówi Anna Smarzyński z Fundacji. Żeby [mogli dołączyć do bazy] ci specjaliści i specjalistki, którzy i które są otwarte na pracę z osobami nieheteronormatywnymi, ale nie mają specjalistycznych szkoleń w tym obszarze. Weryfikacja oznacza, że wiemy, że te osoby są przeszkolone do pracy z osobami LGBT, pracowały, współpracowały czy pracują z organizacjami, które też udzielają wsparcia, i doświadczenie tych osób jest po prostu większe.

Tęczowa Strona Pomocy: www.teczowastronapomocy.pl

Więcej o projekcie >>