Ułatwienia dostępu

Wsparcie osób LGBT+ i ich rodzin lokalnie

Grantobiorca: Kultura Równości
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 764,29 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 1.12.2021-31.03.2023

Projekt jest skierowany do osób LGBT+, które znajdują się w kryzysie ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Wsparciem obejmujemy w szczególności osoby, które w efekcie zagrożenia lub doświadczania przemocy zostały zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania oraz osoby doświadczające dyskryminacji w miejscu pracy. Drugą grupą odbiorców i odbiorczyń są rodziny osób LGBT+, znajdujące się w stanie kryzysu emocjonalnego i poszukujące wsparcia u specjalistów. Projekt realizujemy na terenie Dolnego Śląska i województw ościennych. Wykluczenie osób LGBT+ jest dużym problemem społecznym w Polsce. Z badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii wynika, że co trzecia osoba LGBT+ doświadczyła przemocy motywowanej nienawiścią. Orientacja seksualna oraz tożsamość płciowa inne niż heteroseksualna nie są zazwyczaj akceptowane przez członków rodziny. Ponad 70% młodzieży i młodych osób dorosłych LGBT+ myśli o samobójstwie. Sytuacja pogorszyła się z powodu pandemii i spowodowanej przez nią izolacji, a także z powodu kampanii homofobicznej w 2020 roku związanej z powstaniem tzw. „Stref wolnych od ideologii LGBT”. W ramach projektu organizujemy mieszkanie interwencyjne i świadczymy bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób LGBT+. Tworzymy bazę specjalistów i specjalistek pomagających osobom LGBT+ w regionie, tzn. rekomendowanych psychologów, psychoterapeutów, seksuologów i psychiatrów. Oferujemy bezpłatną pomoc osobom LGBT+ i ich bliskim w kryzysie emocjonalnym (stacjonarnie i online). We współpracy z samorządem Wrocławia wypracowujemy zmiany w miejskiej polityce wspierania osób LGBT+ będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób. Prowadzimy kampanię informacyjną zwiększającą świadomość mieszkańców regionu w zakresie sytuacji osób LGBT+.