Wyniki odwołań od oceny formalnej w 1. konkursie grantowym

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki odwołań od oceny formalnej w 1. konkursie grantowym

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej przysługiwała możliwość odwołania od oceny formalnej. Wyniki odwołań publikujemy poniżej.

W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe granty. Do oceny merytorycznej przeszło 305 wniosków w ścieżce na duże granty i 352 wnioski w ścieżce na małe granty.

Od oceny formalnej odwołało się 32 wnioskodawców. Po uwzględnieniu odwołań do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 7 wniosków.

Pobierz listę z wynikami odwołań.

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostały przesłane do Wnioskodawców drogą mailową.

Wnioskodawcy mieli możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 59 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o niedopuszczeniu wniosku do oceny merytorycznej, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji przesyłając mailem odwołanie. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu.

 
Uzasadnienia przyjęcia i odrzucenia odwołań zostaną przesłane drogą mailową.

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie (którego wyniki ogłosimy do 30 września br.). 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności