Ułatwienia dostępu

Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 30 grudnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 30 grudnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W konkursie na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny między 21 a 30 grudnia 2021 r. wpłynęło 41 wniosków. 33 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej tych wniosków ogłosimy do 28 lutego 2022 r. Projekty muszą być zgodne z przyjętą w Programie definicją interwencyjności i wpisywać się w jeden z obszarów wsparcia Programu:

  • Ochrona praw człowieka (wpłynęły 22 wnioski);
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (wpłynęło 19 wniosków).


Do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (wnioski złożone 21.12.2021– 30.12.2021) – plik pdf

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie. Wnioskodawców, których wnioski nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej z przyczyn formalnych, zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach realizowanych w ramach Programu.

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 55 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o niedopuszczeniu wniosku do oceny merytorycznej, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji przesyłając odwołanie mailem na adres: odwolania.aofr@frdl.org.pl. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu.

Udostępnij:

Najnowsze aktualności