Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 21 grudnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 21 grudnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W konkursie na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny między 22 listopada a 21 grudnia 2022 roku wpłynęło 47 wniosków. Zakończyliśmy ich ocenę formalną.

Do oceny merytorycznej przechodzą 44 wnioski.

Do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (wnioski złożone 22.11.2022-21.12.2022)

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie (którego wyniki ogłosimy do 17 lutego br.). 

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową do 11 stycznia. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 55 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o niedopuszczeniu wniosku do oceny merytorycznej, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji przesyłając odwołanie mailem na adres: odwolania.aofr@frdl.org.pl. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu w porozumieniu z Zespołem Programu ds. oceny formalnej.

Udostępnij:

Najnowsze aktualności