Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 20 września)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 20 września)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

W konkursie na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny między 7 a 20 września 2021 roku wpłynęło 27 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej tych wniosków ogłosimy do 31 października br.

Projekty muszą być zgodne z przyjętą w Programie definicją interwencyjności i wpisywać się w jeden z obszarów wsparcia Programu:

  1. Ochrona praw człowieka (wpłynęło 10 wniosków);
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (wpłynęło 10 wniosków);
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (wpłynęło 7 wniosków).

 

Do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (wnioski złożone 7-20.09.2021)

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

Kolejne wnioski w konkursie na projekty interwencyjne trafią do oceny po 20 października br. (więcej informacji o konkursie interwencyjnym).

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności