Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 20 grudnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 20 grudnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

W konkursie na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny między 21 listopada a 20 grudnia 2021 roku wpłynęło 28 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej tych wniosków ogłosimy do 31 stycznia br.

Projekty muszą być zgodne z przyjętą w Programie definicją interwencyjności i wpisywać się w jeden z obszarów wsparcia Programu:

  1. Ochrona praw człowieka (wpłynęło 19 wniosków);
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (nabór zamknięty 3 grudnia 2021 r. w związku z wyczerpaniem środków w tym obszarze; brak wniosków złożonych przed zamknięciem naboru);
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (wpłynęło 9 wniosków).


Do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (wnioski złożone 21.11.10 – 20.12.2021) – plik pdf

Jeden wniosek wpłynął w obszarze 2. już po zamknięciu naboru w tym obszarze, a tym samym nie podlegał on ocenie formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności