Wyniki oceny formalnej w 1. konkursie grantowym

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w 1. konkursie grantowym

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

Do oceny merytorycznej przechodzi 305 wniosków w ścieżce na duże granty i 352 wnioski w ścieżce na małe granty.

Pobierz listy z wynikami oceny formalnej:

 
Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie (którego wyniki ogłosimy do 30 września br.). 

Wnioskodawców, których wnioski nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej z przyczyn formalnych, zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach realizowanych w ramach Programu.

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 10 i 11 czerwca. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 59 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o niedopuszczeniu wniosku do oceny merytorycznej, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji przesyłając mailem odwołanie. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności