Ułatwienia dostępu

Wyniki naboru na inicjatywy międzynarodowe (wnioski złożone do 30 kwietnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki naboru na inicjatywy międzynarodowe (wnioski złożone do 30 kwietnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przyznajemy dofinansowanie pięciu inicjatywom w ramach trwającego naboru na inicjatywy dwustronne i regionalne. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków złożonych do 30 kwietnia 2023 r. w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

W ramach 3. rundy naboru (wnioski składane między 21 marca a 30 kwietnia 2023 r.) w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie inicjatyw: 5 na inicjatywy dwustronne i 9 na inicjatywy regionalne.

Dofinansowanie przyznaliśmy pięciu inicjatywom:

  • inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z Kłodzka, a partnerem w inicjatywie jest Phronesis SA z Norwegii (wniosek uzyskał 11,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  • inicjatywie regionalnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom z Torunia, a partnerem w inicjatywie jest Foundation Resource Center Bilitis z Bułgarii (wniosek uzyskał 11,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  • inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost” ze Świebodzina, a partnerem w inicjatywie jest Mannréttindaskrifstofa Íslands z Islandii (wniosek uzyskał 11 punktów na 15 możliwych do uzyskania);
  • inicjatywie dwustronnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja GROWSPACE z Warszawy, a partnerem w inicjatywie jest Samtökin ’78 z Islandii (wniosek uzyskał 10,5 punkta na 15 możliwych do uzyskania);
  • warunkowo – inicjatywie regionalnej, której Wnioskodawcą jest Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM z Przemyśla, a partnerem w inicjatywie jest O3 Out of the Ordinary z Grecji (wniosek uzyskał 11,5 punktów na 15 możliwych do uzyskania) – po wprowadzeniu niezbędnych zmian do budżetu inicjatywy.


O wynikach naboru w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie można przeczytać na
stronie internetowej tego Programu 29 maja br.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z dofinansowaniem inicjatyw, prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie AO-FR – Ewą Stokłuską, ewa.stokluska@fed.org.pl, tel. 720 801 013.

Nabór na inicjatywy dwustronne i regionalne dobiegł końca z dniem 30 kwietnia br. i w ramach Programu AOFR nie będziemy już dofinansowywać inicjatyw międzynarodowych. Więcej informacji o naborze.

Udostępnij:

Najnowsze aktualności