Ułatwienia dostępu

Wyniki konkursu na granty instytucjonalne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu na granty instytucjonalne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W konkursie na granty instytucjonalne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznajemy 16 grantów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu!

Zakończyliśmy proces oceny merytorycznej wniosków w konkursie na granty instytucjonalne. Do 2. etapu oceny merytorycznej przeszły wnioski 32 organizacji, z których przedstawiciel(k)ami w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia zostały przeprowadzone rozmowy.

Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu 16 grantów instytucjonalnych organizacjom, których wnioski otrzymały największą liczbę punktów. 4 kolejne wnioski znajdują się na liście rezerwowej. 

Podstawą utworzenia listy rankingowej była suma średnich punktacji z dwóch etapów oceny merytorycznej: oceny wniosku (1. etap) i rozmowy (2. etap).

Łączna kwota środków przyznanych organizacjom to 1 596 340 euro z Funduszy Norweskich w ramach obszaru 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Z kartami oceny eksperta / ekspertki dotyczącymi 1. etapu oceny merytorycznej (oceny wniosku) można się zapoznać w Generatorze Wniosków. Karty dotyczące 2. etapu oceny merytorycznej (rozmów) zostaną przesłane drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) do 19 sierpnia br.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! Po 22 sierpnia drogą mailową otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Projekty z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy:

  • nie dojdzie do podpisania umowy grantowej z organizacją, której przyznano grant;
  • Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zgodzi się na przesunięcie dodatkowych środków na granty instytucjonalne z puli środków przeznaczonej na inne konkursy.

 

W przypadku pytań związanych z oceną merytoryczną wniosku, który nie otrzymał dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wyniki.aofr@fed.org.pl.

Wyniki konkursu i protokoły

Do pobrania (pliki PDF):

Udostępnij:

Najnowsze aktualności