Ułatwienia dostępu

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 22 maja)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 22 maja)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przyznajemy 7 ostatnich grantów w ramach 2. tury konkursu na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków złożonych do 22 maja 2023 r.

Zakończyliśmy proces oceny wniosków złożonych między 22 kwietnia a 22 maja 2023 r. w 2. turze konkursu na projekty interwencyjne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 95 z 96 złożonych wniosków.

Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 7 projektów:

  • dwa granty w obszarze 1: Ochrona praw człowieka (na kwotę 30 479,08 euro);
  • jeden grant w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (na kwotę 14 996,51 euro);
  • cztery granty w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (łącznie na kwotę 59 055,87 euro).


Łączna kwota środków przyznanych na realizację projektów interwencyjnych w 6. rundzie 2. tury konkursu to 104 531,46 euro z Funduszy EOG.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, dofinansowanie w konkursie na projekty interwencyjne mogły otrzymać projekty, które wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności, a także w cele Programu i wybrany przez Wnioskodawcę obszar wsparcia, oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów.

Z kartami ocen ekspertów / ekspertek Wnioskodawcy mogą się zapoznać w Generatorze wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności