Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 20 października)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 20 października)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

Przyznajemy kolejne 6 grantów w ramach trwającego konkursu na projekty interwencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków złożonych do 20 października 2021 r.

Zakończyliśmy proces oceny wniosków złożonych między 21 września a 20 października 2021 r. w konkursie na projekty interwencyjne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się wszystkie złożone wnioski, tj. 46 wniosków.

Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 6 projektów:

  • 2 granty w obszarze 1: Ochrona praw człowieka (na łączną kwotę 29 985,48 euro);
  • 2 granty w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (na kwotę 23 138,09 euro);
  • 2 granty w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (na kwotę 29 992,41 euro).


Łączna kwota środków przyznanych dotychczas na realizację projektów interwencyjnych to 172 892,71 euro.

Zakładana kwota przeznaczona na granty w obszarze 2. w 1. turze naboru na projekty interwencyjne wynosiła 31 422 euro. Komitet Wykonawczy zdecydował o zwiększeniu puli środków (przesunięcie między turami) o 36 616 euro. Zwiększona kwota pozwoli jeszcze na dofinansowanie najlepiej ocenionego lub najlepiej ocenionych wniosków (w zależności od kwot grantów i jakości wniosków), które wpłynęły w tym obszarze do 20 listopada br. Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na granty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) zamykamy nabór wniosków na projekty interwencyjne w tym obszarze (dotyczy to obecnej, trwającej do 30 grudnia 2021 r., 1. tury naboru na projekty interwencyjne). Wnioski dotyczące obszaru 2. złożone przed opublikowaniem ww. decyzji (do 3 grudnia 2021 r. do godz. 9.00) zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski dotyczące obszaru 2. złożone po 3 grudnia 2021, po godz. 9.00 nie zostaną przekazane do oceny.

Organizacje, które złożyły lub chciały złożyć wnioski w obszarze 2. zachęcamy do udziału w 2. konkursie na projekty tematyczne, który ogłosimy już w styczniu. A 2. tura naboru na projekty interwencyjne ruszy jesienią 2022 roku.

***

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowanie w konkursie na projekty interwencyjne mogą otrzymać projekty, które wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu mogą otrzymać dofinansowanie.

Z kartami ocen ekspertów / ekspertek Wnioskodawcy mogą się zapoznać w Generatorze wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Organizacje, którym nie udało się pozyskać dofinansowania, zachęcamy do analizy kart ocen ekspertów / ekspertek i uwzględnienia ich rekomendacji w pracy nad kolejnym wnioskiem. Już na początku 2022 roku ogłosimy 2. konkurs na projekty tematyczne, w którym projekty nie muszą mieć charakteru interwencyjnego.

1. tura naboru na projekty interwencyjne potrwa do 30 grudnia 2021 r. (więcej informacji o konkursie interwencyjnym).

LISTA WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

Protokoły

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności