Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 20 listopada)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 20 listopada)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przyznajemy kolejne 3 granty w ramach trwającego konkursu na projekty interwencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków złożonych do 20 listopada 2021 r.

Zakończyliśmy proces oceny wniosków złożonych między 21 października a 20 listopada 2021 r. w konkursie na projekty interwencyjne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 49 z 53 złożonych wniosków.

Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 3 projektów:

  • jeden grant w obszarze 1: Ochrona praw człowieka (na kwotę 14 933,35 euro);
  • dwa granty w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (na łączną kwotę 29 911,08 euro).

Łączna kwota środków przyznanych dotychczas na realizację projektów interwencyjnych to 217 737,14 euro.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowanie w konkursie na projekty interwencyjne mogą otrzymać projekty, które wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu mogą otrzymać dofinansowanie.

Z kartami ocen ekspertów / ekspertek Wnioskodawcy mogą się zapoznać w Generatorze wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Organizacje, którym nie udało się pozyskać dofinansowania, zachęcamy do analizy kart ocen ekspertów / ekspertek i uwzględnienia ich rekomendacji w pracy nad kolejnym wnioskiem. Już 25 stycznia 2022 roku ogłosimy 2. konkurs na projekty tematyczne, w którym projekty nie muszą mieć charakteru interwencyjnego.

W ramach pierwszej tury naboru ciągłego na projekty interwencyjne można jeszcze składać wnioski w obszarze 1. i obszarze 3. do 30 grudnia do 12:00 (więcej informacji o konkursie interwencyjnym). Nabór wniosków w obszarze 2. został zamknięty 3 grudnia ze względu na wyczerpanie środków w tym obszarze (dotyczy obecnej, pierwszej tury naboru na projekty interwencyjne).

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności