Sesje konsultacyjne w ramach 2. Marcówki z Programem

 • Spotkania

11 i 12 marca zapraszamy na sesje konsultacyjne skierowane do osób przygotowujących się do złożenia wniosku w drugim konkursie grantowym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Podczas Marcówek na Wasze pytania odpowiedzą członkinie i członkowie zespołu Programu oraz współpracujący z nami eksperci i ekspertki. Sesje konsultacyjne będą miały charakter swobodnych rozmów (bez prezentacji!) moderowanych przez ekspertki i ekspertów.

Podczas każdej sesji poruszane będą inne tematy (program konsultacji podajemy poniżej). Można wziąć udział w kilku sesjach bądź w jednej wybranej sesji. Prosimy jednak, aby w danej sesji zawsze brać udział od początku.

Każdą sesję rozpoczniemy od spotkania w pokoju głównym, z którego rozejdziemy się do pokojów warsztatowych zgodnie z podanym harmonogramem. Osoby uczestniczące będą mogły w trakcie sesji samodzielnie zmienić pokój warsztatowy bądź poprosić hostkę przebywającą w pokoju głównym o dołączenie do innej sesji.

Zarejestruj się już teraz!

Zarejestruj się też na pierwszą edycję Marcówki (4-5 marca), podczas której poruszane będą również inne tematy.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia na polski język migowy – napisz do nas do 8.03 (wtorek) do godz. 10:00 na adres: adriana.skutynska@frsi.org.pl. Wskaż, w jakim terminie i w jakich godzinach potrzebne będzie tłumaczenie.

Program konsultacji

Sesja nr 1
11 marca (piątek), godz. 10.00-12.00

 • Pokój 1: Współpraca międzynarodowa – Ewa Stokłuska
 • Pokój 2: Generator, wniosek i załączniki – Ewelina Kempista
 • Pokój 3: Działania antydyskryminacyjne (temat o znaczeniu szczególnym) – Lena Rogowska Lewandowska
 • Pokój 4: Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych (temat o znaczeniu szczególnym) – Wojciech Odzimek

Sesja nr 2
11 marca (piątek), godz. 12.00-14.00

 • Pokój 1: Koszty kwalifikowane i budżet – Dorota Głażewska-Ziemilska
 • Pokój 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (obszar 2) – Katarzyna Bryczkowska
 • Pokój 3: Działania wspierające osoby LGBT+ (temat o znaczeniu szczególnym) – Hubert Sobecki
 • Pokój 4: Wsparcie rozwoju sektora społecznego (obszar 4) – Jacek Królikowski, Magdalena Krasowska-Igras

Sesja nr 3
12 marca (sobota), godz. 10.00-12.00

 • Pokój 1: Procedury i wymagania formalne – Katarzyna Zakroczymska, Maryna Czaplińska
 • Pokój 2: Komunikacja – Bogna Mrozowska, Joanna Szymańska
 • Pokój 3: Ochrona praw człowieka (obszar 1) – Maciej Sopyło
 • Pokój 4: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (temat o znaczeniu szczególnym) – Małgorzata Kulka

Sesja nr 4
12 marca (sobota), godz. 12.00-14.00

 • Pokój 1: Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/uchodźczyniami (temat o znaczeniu szczególnym) – Agnieszka Mikulska-Jolles
 • Pokój 2: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (obszar 3) – Krzysztof Stanowski
 • Pokój 3: Działania strażnicze (temat o znaczeniu szczególnym) – Katarzyna Batko-Tołuć

Kwestie organizacyjne

Aby wziąć udział w sesjach konsultacyjnych, należy się wcześniej zarejestrować pod adresem: https://bit.ly/AO-regionalny_4-5-03-2022.

Przed rejestracją należy zapoznać się z Regulaminem spotkań online w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Rejestrację na sesje konsultacyjne w ramach 1. Marcówki zamykamy 10 marca (czwartek) o godz. 12:00.

Link do spotkań konsultacyjnych podczas 1. Marcówki (wraz z instrukcją korzystania z platformy Zoom) prześlemy 10 marca do godz. 17:00 oraz 11 marca o godzinie 9.00.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości z linkiem:

Jeśli nie czujesz się pewnie w obsłudze Zooma – zapoznaj się z instrukcją, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie.

Pobierz materiały: