Ruszył Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Ruszył Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro.

Program będziemy realizować w latach 2020-24 jako konsorcjum: 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Naszym celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzimy również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym. Działania te będą dotyczyć takich tematów jak:

  • Zarządzanie i planowanie strategiczne.
  • Przywództwo i budowanie zespołu.
  • Różnicowanie źródeł finansowania i zapewnianie trwałości działań.
  • Komunikacja i budowanie zasięgu działań.
  • Język równościowy i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych z Funduszy EOG. Siostrzany Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Udostępnij:

Najnowsze aktualności