Przygotuj się z nami do złożenia wniosku!

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przygotuj się z nami do złożenia wniosku!

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ogłosimy już 17 marca. Proponujemy aż 40 różnych działań i formatów edukacyjnych, które pomogą Wam jak najlepiej przygotować wnioski grantowe. Termin składania wniosków minie 17 maja br. 

Opisane niżej działania pomogą w:

 • opracowaniu pomysłu na projekt,
 • sformułowaniu celu projektu i jego rezultatów, zaplanowaniu działań, harmonogramu i budżetu oraz (jeśli się na to zdecydujecie) strategii rozwoju organizacji,
 • znalezieniu partnerów w kraju i za granicą, ukonstytuowaniu partnerstwa i ustaleniu zasad jego funkcjonowania,
 • przygotowaniu opisu projektu i wypełnieniu wniosku grantowego w Generatorze.

Szczegółowe zapowiedzi wszystkich działań będziemy udostępniać sukcesywnie na naszej stronie WWW, uruchamiając jednocześnie rekrutację na poszczególne wydarzenia. Nagrania filmów instruktażowych (tutoriali) i zrealizowanych webinariów znajdziecie na naszej stronie w zakładce „Biblioteka”.

Co proponujemy?

 1. Cykl webinariów wprowadzających do czterech obszarów tematycznych Programu – cztery godzinne wykłady prezentujące cele i priorytety obszarów, możliwe działania oraz dobre praktyki. Webinaria odbywają się od 18 lutego do 11 marca, w każdy czwartek o godz. 11.00.
 2. Dwa webinaria dotyczące nawiązywania i prowadzenia współpracy międzynarodowej – dwa godzinne wykłady dotyczące zasad realizacji projektów partnerskich z podmiotami zagranicznymi. Webinaria odbędą się 12 i 19 marca o godz. 11.00.
 3. Serię pięciu tematycznych spotkań sieciujących z inspiracjami z zagranicy – spotkania będą się odbywać od 26 marca do 23 kwietnia w każdy piątek o godz. 11.00 i będą prowadzone w języku angielskim.
 4. Cykl sześciu webinariów prezentujących cele i priorytety tematów o znaczeniu szczególnym, a także rekomendacje ekspertów dotyczące planowanych działań, współpracy z grupami odbiorczyń i odbiorców oraz społecznościami lokalnymi. Godzinne wykłady będą się odbywać od 25 marca do 29 kwietnia, w każdy czwartek o godz. 11.00.
 5. Konsultacje indywidualne z ekspertkami i ekspertami zajmujących się tematami o znaczeniu szczególnym poświęcone szczegółowym aspektom planowania i realizacji działań. Konsultacje będą miały formę indywidualnych, około półgodzinnych rozmów z ekspertem bądź ekspertką.
 6. Dziewięć regionalnych spotkań informacyjnych, prezentujących zasady uczestnictwa w Programie, procedury związane ze składaniem wniosków i przygotowaniem projektów. Spotkania będą miały formę prezentacji połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi oraz możliwością konsultacji z ekspertkami i ekspertami, będą też okazją do poznania innych organizacji z regionu i sieciowania. Około trzygodzinne spotkania będą się odbywać od 22 marca do 10 kwietnia.
 7. Szkolenie z pisania wniosków – cykl czterech dwugodzinnych spotkań poświęconych metodologii i logice myślenia projektowego, realizowany między 22 a 28 kwietnia.
 8. Tutorial prezentujący Generator – narzędzie do składania wniosków i sprawne poruszanie się po jego funkcjonalnościach. Opublikujemy go w połowie kwietnia.
 9. Tutorial prezentujący metody tworzenia i weryfikacji budżetu. Opublikujemy go w połowie kwietnia.
 10. Webinaria omawiające zasady informacji, komunikacji i promocji projektów oraz najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania wniosków grantowych. Godzinne wykłady odbędą się kolejno 5 i 7 maja. 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z konsultantem i konsultantkami regionalnymi.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności