Ułatwienia dostępu

Zielone Gliwice 3.0

Grantobiorca: Fundacja Media 3.0
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 435,74 EUR
Partnerzy: Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice
Czas realizacji: 01.11.2021-30.09.2021

Celem projektu jest zaangażowanie aktywistów, urzędników, uczniów oraz mieszkańców Gliwic w działania na rzecz kształtowania zieleni miejskiej. Projekt odpowiada na dwa podstawowe problemy związane z zielenią w Gliwicach: brak standardów i modelu współpracy aktywistów, mieszkańców, NGO i urzędników oraz brak narzędzi usprawniających pracę aktywistów i angażujących mieszkańców. W ramach projektu tworzymy aplikację mobilną usprawniającą zarządzanie drzewostanem oraz umożliwiającą inwentaryzację i wizualizację drzew w mieście. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji aplikacja będzie automatycznie oznaczać na zdjęciu gatunek drzewa oraz jego pozycję (GPS). Zautomatyzowana analiza danych zapewni m.in. informacje o pochłanianiu CO2 czy wody deszczowej. Dane dotyczące drzew nanoszone będą przez aktywistów, uczniów oraz mieszkańców w ramach crowdsourcingu, czyli społecznego zbierana danych za pomocą przygotowanej aplikacji. Powołamy grupę roboczą Zielone Gliwice, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta, aktywistów, NGO, mieszkańców i ekspertów naukowych. Zadaniem grupy będzie wypracowanie modelu współpracy grup społecznych zaangażowanych w „zieloną politykę”, zwłaszcza aktywistów i urzędników, których dotychczasowe kontakty nie miały żadnych ustalonych ram i standardów. Ponadto powołamy grupę Zielonych Liderów, którzy będą aktywować lokalne społeczności i wspierać realizację projektu. Zorganizujemy dla nich warsztaty z podstaw dendrologii, zrównoważonego rozwoju, projektowania terenów zielonych, ogrodnictwa, prawa w zakresie ochrony przyrody i zieleni miejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Studiów o Mieście Gliwice (OSOM), który zapewni wsparcie i koordynację pracy wolontariuszy oraz dotarcie do aktywnych społecznie mieszkańców i organizacji.