Ułatwienia dostępu

wzMOCnieni – Innowacyjny program osiągania dobrostanu w wieku senioralnym.

Grantobiorca: Fundacja Via Salutis
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 764,19 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
Ós Pressan (Islandia)
Heimsleikhúsið ehf. (Islandia)
Czas realizacji: 01.11.2022-31.03.2024

Projekt odpowiada na potrzeby zgłaszane przez osoby pracujące z osobami starszymi. Zajmujemy się poważnymi i długotrwałymi sytuacjami kryzysowymi, które wpływają na dobrostan seniorek i seniorów. Sytuacje te znacząco zmieniły sposób pracy aktywizującej i włączającej społecznie osoby starsze. U ponad 42% badanych osób w wieku 75+ obserwuje się objawy depresji spowodowanej pogorszeniem stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego. Naszym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, budowanie ich dobrostanu oraz rozwijanie kompetencji osób pracujących z seniorami. Projekt realizuje partnerstwo: Fundacja Via Salutis (lider), Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA oraz partnerzy z Islandii: Os Pressan i Reykjavik Ensamble, pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Wspólnie wypracowujemy innowacyjną metodę pracy opartą m.in. na teorii poliwagalnej, modelu SCARF, idei rezyliencji oraz ćwiczeniach teatru fizycznego. Pomoże ona osobom starszym osiągnąć poczucie bezpieczeństwa, równowagę emocjonalną, pokonać stres i lęk, a w dalszej kolejności – budować dobrostan i zwiększać sprawność psychospołeczną. W ramach pilotażu testujemy program „wzMOCnieni” w grupach seniorów i seniorek, a następnie przeszkolimy osoby pracujące z osobami starszymi oraz studentów przygotowujących się do pracy ze środowiskiem senioralnym. Efektem projektu będzie stworzenie innowacyjnego programu pracy z osobami starszymi, wydanie „Wzmacniacza” – narzędziownika do metodycznej pracy i grupa przeszkolonych edukatorów.