Ułatwienia dostępu

Witam Sąsiada! Integracja migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach

Grantobiorca: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 100 315,49 EUR
Partnerzy:
Fundacja dla Wolności
Gmina Miasto Marki
Miasto Podkowa Leśna
Gmina Izabelin
Czas realizacji: 31.12.2021 - 30-09-2023

Celem projektu jest integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji migrantów i migrantek mieszkających na terenie trzech podwarszawskich gmin: Marki, Izabelin i Podkowa Leśna. Gminy te są często wybierane przez cudzoziemców i cudzoziemki pracujące w Warszawiej jako bardziej przystępna cenowo możliwość zamieszkania. Poprzez działania zaplanowane w tym projekcie chcemy jeszcze mocniej włączyć „nowych sąsiadów” w życie lokalnej społeczności i przełamywać model traktowania miejsca zamieszkania jako „sypialni”. W ramach projektu organizujemy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców, w których mogą oni otrzymać natychmiastowe wsparcie prawne i integracyjne. Do projektu zaprosiliśmy 3 szkoły (po jednej z każdej gminy). We współpracy ze szkołami prowadzimy kompleksowe działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, uczniów i uczennic, a także wspólnie wypracowujemy szkolne strategie wspierania różnorodności kulturowej. Realizujemy też komponent „Przez sport do integracji”, w ramach którego odbędą się sportowe pikniki integracyjne, skierowane w szczególności do młodzieży, a także kampanie społeczne. Podejmiemy także działania poprawiające kompetencje samorządowców w obszarze integracji migrantów i migrantek, m.in. poprzez szkolenia i opracowanie modelu integracji lokalnej. Projekt jest efektem współpracy z urzędami gmin z Izabelina, Marek i Podkowy Leśnej oraz z Fundacją dla Wolności (wyspecjalizowaną w pracy środowiskowej z dziećmi w procedurze azylowej).