Ułatwienia dostępu

Tramwaje i kolej dla klimatu

Grantobiorca: Stowarzyszenie Akcja Miasto
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 386,90 EUR
Partnerzy: Towarzystwo Benderowskie
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

W tym projekcie prowadzimy działania strażnicze dotyczące funkcjonowania transportu publicznego we Wrocławiu. Uważamy, że dobry transport miejski jest konieczny, by miasto działało sprawnie, było wolne od smogu i dbało o klimat. Sprawdzamy, w jaki sposób samorząd realizuje cele dotyczące transportu, zapisane w obowiązujących dokumentach. Mieszkańcy Wrocławia domagają się usprawnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, jednak realizowane dotychczas działania są niewystarczające. W czasie pandemii dyskusja na ten temat została przerwana, a obecnie kwestia transportu staje się jeszcze pilniejsza z powodu napływu do osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Dlatego w ramach projektu organizujemy debaty z ekspertami i okrągły stół z osobami reprezentującymi administrację miejską. Prowadzimy szkolenia dla młodych aktywistów i aktywistek klimatycznych w dziedzinie transportu. Podczas warsztatów sprawdzamy, czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane zapowiedzi Panelu Obywatelskiego dotyczące transportu. Prowadzimy konsultacje społeczne na najbardziej wykluczonych komunikacyjnie osiedlach. Sprawdzamy, co mieszkańcy sądzą o polityce transportowej we Wrocławiu. Opracowujemy bazę wiedzy na temat zapowiedzi i obietnic, analizy, a także raporty o przyszłości wrocławskich tramwajów i kolei miejskiej. O wszystkich działaniach bardzo szeroko informować będziemy w internecie. Projekt realizujemy w partnerstwie z eksperckim Towarzystwem Benderowskim i Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym.