Ułatwienia dostępu

„ROZUMIEM=SZANUJĘ” edukacyjny program zapobiegający radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści

Grantobiorca: Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 20 906,00 EUR
Partnerzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie
Czas realizacji: 1.10.2021-30.06.2022

W ramach projektu wdrażamy pilotażowo program edukacyjny zapobiegający radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści. Celem programu jest promocja zachowań wolnych od wszelkich form radykalizmu, dyskryminacji i mowy nienawiści wśród uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim, rodziców oraz w środowisku lokalnym. Potrzeba realizacji projektu wynika z diagnozy potrzeb dotyczących zapobiegania radykalizacji, przeprowadzonej w 2020 roku wśród uczniów i nauczycieli. Aż 54% nauczycieli i 39% uczniów uczestniczących w badaniu potwierdziło występowanie w szkole zachowań polegających na używaniu mowy nienawiści, przejawów dyskryminacji i innych radykalnych postaw. W ramach projektu prowadzimy cykl warsztatów i spotkań na temat procesów radykalizacji prowadzących do dyskryminacji i mowy nienawiści, w tym skutków prawnych i społecznych przestępstw motywowanych nienawiścią. Angażujemy osoby uczestniczące w dyskusję nad polaryzacją społeczną prowadzącą do braku tolerancji dla odmienności. Prowadzimy warsztaty rozwijania umiejętności życiowych, takich jak radzenie sobie ze stresem i agresją czy budowanie samokontroli. Organizujemy konkurs fotograficzny dla młodych ludzi, motywujący ich do rozwijania hobby. W efekcie realizacji projektu osoby uczestniczące w zajęciach edukacyjnych zdobędą wiedzę o polaryzacji społecznej i procesach radykalizacji prowadzących do dyskryminacji i mowy nienawiści, rozwiną swoje umiejętności psychospołeczne i zainteresowania. Projekt realizuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022.