Ułatwienia dostępu

Przytuleni do Pieca

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22995,24 EUR
Partnerzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
Czas realizacji: 01.11.2021-31.03.2023

Osoby starsze należą do grupy osób w największym stopniu zagrożonych społecznym wykluczeniem, zwłaszcza na terenach wiejskich. Opieka nad nimi często sprowadza się do zapewnienia im pożywienia, a ich potrzeby psychiczne i społeczne nie są zaspokajane. Osoby zależne od opiekunów zwykle mają gorszą pozycje w rodzinie i są narażone na przemoc psychiczną i finansową. Według Raportu o Stanie Gminy Biała Rawska za 2020 rok, spośród 15186 mieszkańców gminy, 2157 osoby są w wieku powyżej 65 roku życia. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek oraz zwiększenie poziomu empatii w stosunku do osób starszych u opiekunów i młodzieży. Organizujemy cotygodniowe zajęcia plastyczne dla seniorów, prowadzone przez specjalistę z zakresu arteterapii, a także comiesięczne spotkania z psychologiem i pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Chcemy pogłębić integrację seniorów w lokalnej społęczności (zwłaszcza z opiekunami i młodzieżą). W tym celu organizujemy spotkania przy muzyce i wyjazd do term, podczas którego młodzi ludzie uczą się, jak opiekować się osobami starszymi w nietypowych warunkach. Zależy nam na tym, aby projekt zwiększył poczucie przynależności osób starszych do społeczności mieszkańców gminy. Dlatego montujemy tradycyjne ławeczki sąsiedzkie, które ułatwiają seniorom spotkania z sąsiadami i przyczyniają się do zwiększenia ich aktywności. W ramach projektu chcemy prowadzić działania uczące dawania ciepła, zwiększające poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i zrozumienia. Dlatego wykorzystujemy metaforę pieca, który na wsi kojarzy się z ogniskiem domowym, ciepłem i rodziną. Pragniemy otoczyć opieką 10 seniorów w wieku 65+, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą psychiczną i finansową. Naszym partnerem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej. W projekcie będzie uczestniczyło również 10 opiekunów osób starszych oraz około 10-osobowa grupa młodych ludzi.