Ułatwienia dostępu

Porozmawiajmy

Grantobiorca: Stowarzyszenie Droga Do Celu
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 25 274,68 EUR
Partnerzy:
Gmina Łubniany
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach (oddziały w Biadaczu) im. ks. Jana Bosko
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy
Łubniański Ośrodek Kultury
Czas realizacji: 01.11.2022-31.01.2024

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Łubniany na temat zjawiska przemocy w rodzinie i empatii dla osób jej doświadczających. Projekt kierujemy do mieszkańców gminy (zwłaszcza do rodzin z doświadczeniem zagranicznej migracji zarobkowej) i służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy. W ramach projektu realizujemy teatr uczniowski dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i 10 wolontariuszy – dorosłych mieszkańców gminy. Prowadzimy szkolenia dla kadry pedagogicznej na temat interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci oraz skutecznej komunikacji z dziećmi i rodzicami. Wprowadzamy rodziców dzieci z klas 4-8 szkół w tematykę dialogu zamiast kar i przygotowujemy ich do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Realizujemy warsztaty kulinarne dla rodzin pt. „Sobota przy garach”, podczas których przedstawiamy ideę zero waste oraz pomysły na przygotowywanie deserów dla dzieci z użyciem ekologicznych składników. W warsztatach uczestniczy psycholog jako obserwator rodzin udzielający pomocy w razie potrzeby. Oferujemy wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i ich rodzin w formie konsultacji telefonicznych ze specjalistami. Prowadzimy szkolenia dla 24 członków zespołu interdyscyplinarnego na temat procedury Niebieskiej Karty i pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. Rezultaty projektu oraz dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawimy w czasie konferencji podsumowującej projekt. Projekt zrealizujemy we współpracy z Gminą Łubniany, szkołami podstawowymi w gminie oraz Łubniańskim Ośrodkiem Kultury. Partnerzy wspierają nas w szczególności w rekrutacji i promocji projektu oraz zapewniają sale na szkolenia.