Ułatwienia dostępu

Podcast o prawach dziecka

Grantobiorca: Fundacja Go'n'Act
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 044,05 EUR
Partnerzy: None
Czas realizacji: 01.10.2021-31.12.2022

Celem projektu jest szerzenie wiedzy na temat praw dziecka wśród osób dorosłych. Realizujemy podcast pt. „Ważny młody człowiek”, w którym rozmawiamy o prawach dziecka i podkreślamy, że wszyscy mamy wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. Wspólnie możemy tworzyć świat, w którym każde dziecko żyje w otoczeniu bezpiecznym i sprawiedliwym, w którym wszyscy są sobie równi bez względu na dzielące ich różnice: w wyglądzie, kulturze, pochodzeniu, płci czy statusie majątkowym. Projekt jest zgodny z art. 42 Konwencji o prawach dziecka, w którym jest mowa o konieczności szerzenia informacji o zasadach i postanowieniach tego dokumentu. Od ponad pięciu lat działamy na rzecz dzieci i młodzieży, a od czterech zajmujemy się tematem poszanowania praw dziecka, zwłaszcza budowaniem świadomości na temat praw dziecka. Prowadzimy działania edukacyjne i rzecznicze. Nasze doświadczenie pokazuje, że wiedza na temat praw dziecka nie jest jeszcze rozpowszechniona, lecz istnieje dość duże zainteresowanie tą tematyką w społeczeństwie. Do udziału w podcaście zaprosiliśmy znanych ekspertów i ekspertki z zakresu praw dziecka, m.in. byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Podcast publikujemy w głównych serwisach podcastowych m.in. Anchore i Spotify. Bezpośrednimi odbiorcami działań są osoby dorosłe z całego kraju zainteresowane tematyką praw dziecka rozumianą bardzo szeroko, w szczególności rodzice i inni opiekunowie, kadry pedagogiczne i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą i/lub których praca przekłada się na sytuację dzieci i młodzieży, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Odbiorcy pośredni (docelowi) to dzieci, ponieważ znajomość praw dziecka wśród dorosłych przekłada się na sytuację i szanse życiowe dzieci.