Ułatwienia dostępu

Liderzy Eko-Zmian

Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 185,65 EUR
Partnerzy:
Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa (Polska)
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku (Polska)
Innovation Circle Network (Norwegia)
Czas realizacji: 01.11.2021-30.09.2023

W tym projekcie zajmujemy się degradacją przyrody regionu spowodowaną jego rozwojem gospodarczym. Przyczyną problemu jest niewielka wiedza mieszkańców w zakresie ekologii, skutkująca brakiem postaw proekologicznych. Według Diagnozy Strategicznej Województwa Podlaskiego (2020), poczucie wpływu mieszkańców na stan środowiska naturalnego staje się coraz większe, ale ich motywacje dla działań proekologicznych są głównie finansowe. Styl „zero waste”, ekologiczne zakupy czy nawyk oszczędzania zasobów to zjawiska marginalne. Władze samorządowe podejmują decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury bez konsultacji z mieszkańcami, co sprzyja powstawaniu konfliktów społecznych. Partycypacja społeczna w dziedzinie ochrony środowiska w województwie podlaskim jest najniższa w całym kraju. Instytucje lokalne i firmy realizują projekty ekologiczne w bardzo niewielkim stopniu. Diagnozę potwierdza ankieta przeprowadzona wśród uczestników projektu. Dlatego głównym celem projektu jest stworzenie Akademickiego Centrum Edukacji i Praktyk Ekologicznych oraz włączenie do programu studiów na kierunkach: zarządzanie, finanse, rachunkowość i administracja nowego przedmiotu: empatia ekologiczna. Przygotowujemy program przedmiotu i koło naukowe, prowadzimy zajęcia i praktyki studenckie w Puszczy Knyszyńskiej. Tworzymy studio filmowe Eko-influencerów, odbywa się obóz szkoleniowy dla edukatorów przyrodniczych i trening monitoringu obywatelskiego zmian klimatycznych. Organizujemy dwa otwarte wydarzenia: I Mistrzostwa Ploggingu przez Puszczę Knyszyńską oraz Festiwal dla Matki Ziemi. Na podstawie naszych doświadczeń i we współpracy z partnerami z Norwegii przygotowujemy podręcznik dla edukatorów przyrodniczych oraz e-platformę „Bank wiedzy Eko-lidera”.