Ułatwienia dostępu

Klimat na Dolny Śląsk

Grantobiorca: Towarzystwo Benderowskie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 212,00 EUR
Partnerzy: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Czas realizacji: 1.12.2021-30.04.2023

Kryzys klimatyczny jest kluczowym wyzwaniem współczesności, a jego ochrona jest zadaniem władz wszystkich szczebli. W ramach projektu sprawdzamy, czy samorządowcy na Dolnym Śląsku wywiązują się z zobowiązań, które nakładają na nie unijne i krajowe strategie ochrony środowiska, a także przyjęty przez Unię Europejską Europejski Zielony Ład. Do kontroli zostały wybrane dwie ważne dziedziny polityki lokalnej: transport i planowanie. Transport jest dużym emitentem dwutlenku węgla, a strategie zarówno UE, jak i regionu podkreślają, że przyszłością jest transport publiczny (zwłaszcza kolejowy) i rowerowy. Dzięki sprawnemu planowaniu można zaś m.in. ochronić drzewa, łąki czy lasy. W tym projekcie chcemy dotrzeć zwłaszcza do decydentów i aktywistów, a także zwiększyć świadomość roli transportu w sprawach klimatycznych wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Dodatkowym celem jest również pozyskanie i poszerzenie informacji publicznej o transporcie i planowaniu. Podejmujemy interwencje w urzędach samorządowych wszystkich trzech szczebli. Tematy interwencji są wybierane zarówno na podstawie oceny przez ekspertów społecznych, jak i na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Powstaje raport z rekomendacjami dotyczącymi m.in. uniezależnienia transportu w regionie od ropy naftowej, co jest istotne w kontekście możliwych kryzysów paliwowych. Zaplanowaliśmy organizację debaty samorządowców i aktywistów, dotyczącej wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na Dolnym Śląsku. Organizujemy również szkolenie dla młodych aktywistów, które poszerzy ich wiedzę o możliwościach wpływu na rzeczywistość. Partnerem projektu jest najstarszy wrocławski ruch miejski: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Do współpracy zaprosiliśmy również m.in. Akcję Miasto, Fundację Ekorozwoju, a także Politechnikę Wrocławską.