Ułatwienia dostępu

GoścINNY Cieszyn

Grantobiorca: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 714,30 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia
Fundacja Strefa WolnoSłowa
Czas realizacji: 01.10.2022-31.12.2023

Cieszyn to 32-tysięczne przygraniczne miasto na południu Polski, w którym coraz częściej pojawiają się cudzoziemcy w poszukiwaniu domu i miejsca do pracy. Ich liczba znacznie wzrosła po inwazji Rosji na Ukrainę. Ostatnie miesiące pokazały, że nowi mieszkańcy i mieszkanki Cieszyna poza wsparciem doraźnym potrzebują również miejsc, w których mogą integrować się z lokalną społecznością. Dlatego celem naszego projektu jest integracja społeczności Cieszyna z nowymi mieszkańcami i mieszkankami, ale również merytoryczne wzmocnienie środowiska lokalnych aktywistów i aktywistek. W ramach projektu uruchomiliśmy Centrum Integracji i Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Jest to miejsce w którym organizujemy wydarzenia kulturalne, warsztaty integracyjne i twórcze dla dzieci, warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych, a także udzielamy wsparcia psychologicznego i organizacyjnego, i uczymy języka polskiego. Celem projektu jest również docieranie do jak największego i zróżnicowanego grona odbiorców i odbiorczyń z rzetelną wiedzą na temat migracji i uchodźctwa. Prowadzimy warsztaty i seminaria dla młodzieży licealnej i studentów, otwarte debaty dla mieszkańców oraz szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli. Razem z przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnych NGO, instytucji miejskich i środowisk imigranckich tworzymy także Społeczny Model Integracji Imigrantów i Imigrantek. Pracując wspólnie nad tym dokumentem integrujemy lokalnych aktywistów i aktywistki i wzmacniamy te osoby umożliwiając im udział w konsultacjach z partnerami naszego projektu i bardziej doświadczonymi organizacjami. W realizacji projektu wspierają nas partnerzy: Fundacja StrefaWolnosłowa, Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia, lokalna inicjatywa Granica dla Granicy, którzy poza dzieleniem się swoim doświadczeniem, realizują część działań merytorycznych, takich jak prowadzenie warsztatów czy wsparcie w promocji projektu.