Ułatwienia dostępu

Edukacja z zakresu mechanizmów przemocy domowej dla studentów prawa

Grantobiorca: Fundacja HumanDoc
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 105 305,93 EUR
Partnerzy:
Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu
Stiftelsen alternativ til vold (Norwegia)
Czas realizacji: 01.12.21–31.05.23

Projekt odpowiada na problem niewystarczającej, opartej na stereotypach wiedzy na temat mechanizmów przemocy domowej w środowisku prawniczym. Problem ten powoduje wtórną wiktymizację, np. kobiety, które przez lata doświadczały przemocy domowej i które zaatakowały sprawcę, otrzymują bardziej surowe kary w porównaniu z karami dla sprawców. Nasz projekt kierujemy do ludzi młodych, studiujących na wydziałach prawa i administracji na polskich uczelniach lub kontynuujących naukę w radach adwokackich lub w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Udostępniamy bezpłatny specjalistyczny kurs e-learningowy na temat przemocy domowej, zawierający m.in. opisy doświadczeń ofiar i sprawców przemocy z polskim wymiarem sprawiedliwości. Kurs przygotowujemy we współpracy z naszymi partnerami z Polski i Norwegii. Partnerem projektu jest Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, której członkowie prowadzą zajęcia na wydziałach prawa i/lub wspierają przyszłych adwokatów poprzez mentoring, prowadzenie aplikacji, a także wspierając merytorycznie aktywność studenckich kół prawniczych. Promując kurs, dotarliśmy do wszystkich wydziałów prawa na polskich uczelniach, kół studenckich na wydziałach prawa, a także organizacji non-profit zrzeszających prawników i zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej w całej Polsce.